Η Merkel πληροφορείται για τον Νέο ισχυρό άντρα της Ελλάδας...