Για αυτούς που θέλουν μαθηματική εξήγηση των τελευταίων δημοσιοποιήσεων.Επιστροφή...