Η Λάμπα
- Τι μας κάνει αν βάλουμε τη Παπαρήγα και τον Τσίπρα μέσα σε μία λάμπα;

- Αντίσταση!