Το Tampon
Τι κοινό έχουν οι Έλληνες με το Tampon?

Βρίσκονται και οι δύο στο ομορφότερο μέρος του κόσμου την χειρότερη περίοδο……