Η Συζήτηση
Συζήτηση μεταξύ Αμερικανού και Έλληνα: -

We have Βarack Οbama, Stevie Wonder, Bob Hope, and Johnny Cash. -

We have Papandreou, no Wonder, no Hope, and no Cash!